Viktig information

Anmälan

Du anmäler dig via hemsida eller skickar in blanketten från foldern. Inbetalningskort för anmälningsavgiften på 1 000 kr skickas ut till er (via brev) när vi fått anmälan. Fakturan bekräftar att ni fått en plats. Det kan ibland dröja upp till en månad tills att fakturan kommer.

När ni betalat anmälningsavgiften är er plats säkrad och ni är varmt välkomna till upptakten. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning. Biskops Arnö Vinter har ingen anmälningsavgift, gruppen är kostnadsfri.

Först till kvarn, grupperna kan snabbt bli fullbokade. Vid anmälan där ert förstahandsval är fulltecknad kontaktar vi er och för dialog om andrahandsval, alternativt reservplats. Reservplatser får i turordning platser vid avhopp. Vi strävar även efter en jämn könsfördelning i våra konfirmandgrupper vilket även kan påverka platsfördelningen. Anmäl dig redan idag så har du större chans att få det alternativ du vill ha.

Om ni vill vara i samma grupp som en eller flera vänner, då är det bra att ni anmäler er samtidigt. Då minskar risken att en får plats och den andre inte får en plats. Varje konfirmand har EN plats att förfoga över. Det går inte att ha en plats till en grupp och stå som reserv till en annan.

Närvaro

Notera alla datum, träffar och tider för er grupp för att undvika dubbelbokningar. Vi utgår från att 100% närvaro. Vid sjukdom eller förhinder meddela huvudledare för gruppen. För utlandsboende konfirmander som inte kan närvara på förträffar skickas all information via e-post.

Ekonomiskt stöd

För den som är i behov finns möjlighet att få ekonomiskt stöd.

Kontakta då Niklas Utterhall på

08-568 957 24
niklas.utterhall@svenskakyrkan.se

Särskilt stöd

Alla som vill konfirmeras kan och får! Kontakta oss om du har behov av särskilt stöd så hittar vi tillsammans den form som passar bäst för just dig.

Måste man vara döpt?

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Du är välkommen som konfirmand även om du inte är döpt. Då ordnar vi dop under konfirmandtiden.

Fler frågor?

Välkommen att höra av dig till församlingen på 08-568 957 00 så blir du länkad till rätt person eller kontakta någon av oss som arbetar med konfirmation.

Vi ser fram mot att träffa dig!